تدابیر خوردن و آشامیدن + 2 ماه پشتیبانی رایگان

تدابیر خوردن و آشامیدن + 2 ماه پشتیبانی رایگان

تدابیر خوردن و آشامیدن + 2 ماه پشتیبانی رایگان

معرفی دوره: سلامتی بهترین هدیه است… روان و جسم سالم دو مقوله ی مرتبط به هم و جدانشدنی هستند… خوردن و آشامیدن اگر اصولی و براساس آداب قرآنی و ایرانی باشد، خوراک سالمی را هم برای جسم فراهم می کند و هم نفس… چه ظروفی باعث سرطان می شود؟ آیا غذا می تواند دوا باشد؟ انواع شیوه های مصرف داروهای گیاهی را می دانید؟ غذا خوردن چگونه عمر ما را طولانی و توام با سلامتی می سازد؟ چی بخوریم و چی نخوریم؟ و…

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;