داروهای گیاهی برای تسکین میگرن

داروهای گیاهی برای تسکین میگرن

داروهای گیاهی برای تسکین میگرن

همیشه هنگام در نظر گرفتن درمان های گیاهی برای میگرن احتیاط کنید. قبل از شروع یا توقف هر گونه درمان دارویی یا گیاهی، تصمیم خود را با یک پزشک در میان بگذارید. بسیاری از گیاهان دارویی با سایر داروها تداخل دارند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;